Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Zmluva o dielo Ev. číslo: NSWD-03-08-2016-SK – Internetová prezentácia

Vyvesené: 8. 9. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť