Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Zmluva o dielo č. ZOD 03/2016 – výrub drevín na pozemkoch KN C 7, KN C 335 – vo vlastníctve obce Závadka nad Hronom

Vyvesené: 27. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť