Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Zmluva č. 10/2017 o poskytnutí služieb - MVSR , Centrum podpory Banská Bystrica - poskytnutie priestorov krytého bazéna na kondičnú prípravu zamestnancov

Vyvesené: 8. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť