Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Kúpna zmluva č. 2016/26/8 – zakúpenie plastových kontajnerov (1100 L) a plastových vriec (120 L)

Vyvesené: 21. 9. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť