Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Dohoda o spolupráci č. Z-D-2016-001321-00 – SSE-Distribúcia, a. s. – zverejňovanie oznámení o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie

Vyvesené: 19. 9. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť