Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Dohoda č. 19/§10/2017 o vykonávaní menších obecných služieb od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Vyvesené: 27. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť