Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Dodatok č.12 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na úseku opatrovateľskej služby zo dňa 01. 01. 2015

Vyvesené: 12. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť