Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 11/025/09 - Dexia Komunál univerzálny úver - Prima banka Slovensko, a. s.

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť