Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 16. 12. 2011 – Reštaurácia Spoločenského domu v Závadke nad Hronom

Vyvesené: 9. 11. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť