Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Dodatok č. 10 ku Rámcovej zmluve o dielo č. 210902 - Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota

Vyvesené: 8. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť