Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Vyvesené: 20. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť