Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - č. zmluvy 6300240915

Vyvesené: 23. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť