Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - parcela KN C 182/2

Vyvesené: 19. 7. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť