Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 


Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - parcela KN C 182/2