Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Závadka nad Hronom - Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej pomoci

Vyvesené: 4. 5. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť