Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 


Faktúry a objednávky

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Dodávateľské a odberateľské faktúry, objednávky03.01.2017