Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


VZN č. 01/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 02/2017 - Trhový poriadok

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN obce Závadka nad Hronom č. 02/2017 - Trhový poriadok15.11.2017
VZN obce Závadka nad Hronom č. 02/2017

VZN obce Závadka nad Hronom č. 03/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2018 obce Závadka nad Hronom o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb