Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Návrh VZN obce Závadka nad Hronom č. 01/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Návrh VZN obce Závadka nad Hronom č. 02/2017 - Trhový poriadok

Návrh VZN obce Závadka nad Hronom č. 03/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN obce Závadka nad Hronom č. 01/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb