Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznam - začatie stavebných prác v miestnom cintoríne a na uliciach Športová a Slatvinská

Obec Závadka nad Hronom oznamuje obyvateľom, 

že dňom 28. 08. 2017 (pondelok) sa začnú vykonávať stavebné práce

na nasledovných stavbách: 

"Oprava chodníkov v miestnom cintoríne" 

- "Oprava miestnej komunikácie - most cez rieku Hron na spojnici ulíc Športová a Slatvinská" 

V tejto súvislosti žiadame obyvateľov o strpenie výkonu stavebných prác a dbanie o bezpečnosť. 

Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme. Veríme, že uvedené úpravy prispejú k skvalitneniu životných podmienok v našej obci. 

Vyvesené: 25. 8. 2017

Dátum zvesenia:

Späť