Závadka nad Hronom

Vznik obce: 1611
Počet obyvateľov: 2500
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Nadmorská výška: 627 m.n.m.
Rozloha katastra: 4.118 ha
Zemepisná poloha (GPS): 19.9154541o VD a 48.8508502o
PSČ: 976 67
Tel.predvoľba: 048/... (medzinárodná predvoľba +42148/.....)

Spoznajte našu obec.
Video o obci Závadka nad Hronom.

Video o obci Závadka nad Hronom
Nová stránka 1

****** INFO Závadka - zasielanie správ priamo do Vašej mailovej schránky ****** Ponuka na prenájom lyžiarskeho vleku ***** Schválený Záverečný účet Obce Závadka nad Hronom za rok 2007 ***** Ponuka kníh z Miestnej knižnice na odkúpenie ***** Plán zasadnutí OR a OZ na rok 2008 ***** Zmena úradných hodín Obecného úradu ***** Schválený rozpočet Obce Závadka nad Hronom na rok 2008 ***** Schválené "Všeobecne záväzné nariadenie obce na rok 2008" ***** Schválené "Všeobecne záväzné nariadenie obce o verejnom poriadku"

***** DNI OBCE ZÁVADKA NAD HRONOM - FOTO Z AKCIE ***** Zmena adresy web stránok obce !!! *****  Nová adresa www.zavadkanadhronom.sk !!! ***** DOPLNENÁ SATELITNÁ MAPA ZÁVADKY - menu "Doprava" *****

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foto z akcie
DNI--OBCE
Závadka nad Hronom
16. - 18. máj 2008
v časti "Dni obce", alebo TU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Satelitná mapa Závadky"
TU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"INFO Závadka"
máte záujem dostávať aktuálne informácie o Závadke priamo do Vašej mailovej schránky ???
Ak ÁNO, kliknite TU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PONUKA
na prenájom
L Y Ž I A R S K Y---V L E K---" K O Š A R I S K Á "
viac info TU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený
ZÁVEREČNÝ ÚČET
Obce Závadka nad Hronom
k 31.12.2007
nájdete v časti DOKUMENTY - TU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PONUKA KNÍH
na odkúpenie

Ponúkame Vám na odkúpenie knihy z Miestnej knižnice v Závadke nad Hronom.
Viac informácii a zoznam titulov nájdete v časti AKTUALITY - Ponuka kníh z Miestnej knižnice,
alebo kliknite na obrázok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
Obecný úrad v Závadke nad Hronom

Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 14.30

obedná prestávka: 12.00 - 12.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY
Schválený Záverečný účet Obce Závadka nad Hronom k 31.12.2007 nájdete v časti DOKUMENTY - TU

Schválený Rozpočet Obce Závadka nad Hronom na rok 2008 nájdete v časti DOKUMENTY - TU .

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce (VZN) na rok 2008 nájdete v časti "DOKUMENTY" - TU .

Schválené Všeobecné záväzné nariadenie obce (VZN) o verejnom poriadku nájdete v časti "DOKUMENTY" - TU.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V našej obci sa v sobotu 24.11.2007 na tržnici uskutočnil tradičný
"Katarínsky jarmok". - Foto TU.

Obec Závadka nad Hronom vypisuje konanie na obsadenie funkcie kuriča plynových kotlov a zariadení v majetku obce
. Viac informácií a podmienky konania TU.

Obec Závadka nad Hronom ponúka na
odpredaj nehnuteľnosti "Klub dôchodcov" (súp.č. 436), "Sklad paliva" (súp.č. 680), pozemok (KN 906). Viac informácií a podmienky predaja TU.

1. ročník súťaže furmanov - "Ťažko tomu furmanovi".
Dňa 22. septembra 2007 sa v našej obci uskutočnil 1. ročník súťaže furmanov - "Ťažko tomu furmanovi". Viac informácií v samostatnej časti "Ťažko tomu furmanovi". Sponzori a poďakovanie sponzorom.

Obec Závadka nad Hronom ponúka na odpredaj
Bytový dom na Rázusovej ulici č. 572. Viac informácií v časti "AKTUALITY".

V čísle 16 zo dňa 24.4.2007 novín Smer Magazín (str.13) je o našej obci publikovaný článok pod názvom
"Naliali si čistého vína, aj vody do bazéna". Viac informácií nájdete v časti "AKTUALITY".

Na stránke "Tlačivá" nájdete
tlačivá dani z nehnuteľnosti FO a PO vo formáte PDF, ktoré je možné vytlačiť. Viac tu.

V sekcii "Obecný úrad" -
"Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva" je obsahový plán jednotlivých zasadnutí na rok 2007. Viac tu.

Počet návštev od 26.4.2007

© Miroslav Gandžala 2007 - www.agrico.sk gandzala@stonline.sk