VITAJTE v našej obci, v Závadke nad Hronom!


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Bazén a sauna

Turistika a šport

Krytý bazén

Závadka nad Hronom ponúka širokej verejnosti krytý vyhrievaný bazén s rozmermi 6x25 m. Hĺbka vody je od 90 do 150 cm v troch plaveckých dráhach. Teplota vody od 25-26° C.

Hygienická neškodnosť vody je kontrolovaná plnoautomaticky počas 24 hodín. Priestory krytej plavárne sú klimatizované počas celého roka.Otváracie hodiny v dopoludňajších hodinách sú vyhradené pre plavecké kurzy materských, základných škôl, prípadne na účely rehabilitácie pre vybrané rizikové pracoviská podľa záujmu zamestnávateľa. Popoludňajšie a večerné hodiny sú vyhradené pre verejnosť. V priestoroch plavárne je možné využiť aj rýchle občerstvenie napr. na dodržanie pitného režimu.

Saunovanie je príjemná a radostná, ale svojim spôsobom aj náročná procedúra, ktorá je súčasťou rekreačných a rekondičných pobytov. V priestoroch krytej plavárne je možnosť využitia suchej sauny pre 15 až 20 ľudí. Teplota vyhrievaného vzduchu je cca 90° C.
K dispozícii sú aj masérske služby odborne spôsobilej masérky, podľa objednávky a požiadavky zákazníka.

Sauna

Tieto vykonáva odborne spôsobilá osoba - masérka. Možnosť využitia masérskych služieb je na objednávku u p. Márii Lepkovej (0915 511036).
Prevádzkovateľom zariadenia je Obec Závadka nad Hronom

Cenník

Bazén
Deti do 6 rokov..............................vstup voľný
Deti od 6 do 18 rokov a dôchodcovia:.......1 hod. 2,00 €
Dospelí:...................................1 hod. 2,50 €
Za každú ďalšiu prekročenú 1/2 hodinu.............1,00 €


Permanentky
Dospelí 10x bazén (plávanie).................... 20,00 €
Deti 10x bazén (plávanie)....................... 13,50 €
Dospelí 10x bazén + sauna 1,5 hod............... 30,00 €
Deti 10x bazén + sauna 1,5 hod.................. 20,00 €


Permanentky - pre miestnych obyvateľov
Dospelí 10x bazén (plávanie).................... 17,00 €
Deti 10x bazén (plávanie)....................... 12,00 €
Dospelí 10x bazén + sauna 1,5 hod............... 28,50 €
Deti 10x bazén + sauna 1,5 hod.................. 18,50 €


Plavecký výcvik na objednávku
- 1 dieťa/1 hod. - miestna ZŠ a MŠ .............. 1,00
- 1 dieťa/1 hod. - ostatné školské zariadenia.... 1,50

Sauna

Použitie sauny: za každú začatú hodinu:.......... 2,00 €

Cenník platný od 1.4.2011
Schválilo OZ v Závadke nad Hronom, dňa 31.3.2011

Prevádzkovateľ
Obec Závadka nad Hronom
kontakt a informácie TU

Otváracie hodiny

DEŇ

OD

DO

Pondelok

16:00

21:00

Utorok

zatvorené

zatvorené

Streda

16:00

21:00

Štvrtok

zatvorené

zatvorené

Piatok

16:00

21:00

Sobota

16:00

21:00

Nedeľa

16:00

21:00

Informácie
(aj o prevádzkových hodinách počas voľných dní a sviatkov)

Ján Kvoriak - 0907 832 636
Ľubica Krupová - 0949 340 601

HOME | Obecný úrad | Obec Závadka | História a súčasnosť | Kultúra | Architektúra | Pamiatky a zaujímavosti | Turistika a šport | Stravovanie a ubytovanie | Doprava | Zdravotníctvo a prvá pomoc | Školstvo | Spolky a združenia | Dokumenty | Tlačivá a žiadosti | Odpadové hospodárstvo | Komunálne voľby 2014 | Monografia obce | Dni obce 2008 - 2014 | Zverejňovanie | Výzvy | Ponuky | Galéria | Ankety | Kniha návštev | Archív (čo bolo na našich stránkach) | CHAT | INFO Závadka | Autor stránok | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu